1. Over-expression of the Brachypodium ASR gene, BdASR4, enhances drought tolerance in Brachypodium distachyon

  Jin Seok Yoon; Jae Yoon Kim; Man Bo Lee; Yong Weon Seo;
  http://dx.doi.org/10.1007/s00299-019-02429-7
  PLANT CELL REP - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Metabolic shifts associated with drought-induced senescence in Brachypodium

  Amir H. Ahkami; Wenzhi Wang; Thomas W. Wietsma; Tanya Winkler; Iris Lange; Christer Jansson; B. Markus Lange; Nate G. McDowell;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.110278
  PLANT SCI - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. An Efficient System for Ds Transposon Tagging in Brachypodium distachyon

  Hongyu Wu; Xiaodong Xue; Caihua Qin; Yi Xu; Yuyu Guo; Xiang Li; Wei Lv; Qinxia Li; Chuangxue Mao; Luzhao Li; Suzhen Zhao; Xiaoquan Qi; Hailong An;
  http://dx.doi.org/10.1104/pp.18.00875
  PLANT PHYSIOL - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Phylogenetic and expression analysis of histone acetyltransferases in Brachypodium distachyon

  Shenglong Tan; Lifen Gao; Tiantian Li; Lihong Chen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.ygeno.2019.01.008
  被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Developmental and physiological responses of Brachypodium distachyon to fluctuating nitrogen availability

  L. C. David; T. Girin; E. Fleurisson; E. Phommabouth; A. Mahfoudhi; S. Citerne; P. Berquin; F. Daniel-Vedele; A. Krapp; S. Ferrario-Méry;
  http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-40569-8
  SCI REP - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Brachypodium histone deacetylase BdHD1 positively regulates ABA and drought stress responses

  Jingpu Song; Hugh A.L. Henry; Lining Tian;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.03.009
  PLANT SCI - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Sugarcane mosaic virus infection of model plants Brachypodium distachyon and Nicotiana benthamiana

  Jing-sheng XU; Yu-qing DENG; Guang-yuan CHENG; Yu-shan ZHAI; Lei PENG; Meng DONG; Qian XU; Yong-qing YANG;
  http://dx.doi.org/10.1016/s2095-3119(19)62572-4
  被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Diversity, dynamics and effects of LTR retrotransposons in the model grass Brachypodium distachyon

  Christoph Stritt; Michele Wyler; Elena L Gimmi; Martin Pippel; Anne C Roulin;
  http://dx.doi.org/10.1111/nph.16308
  NEW PHYTOL - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Comparison of Trihelix transcription factors between wheat and Brachypodium distachyon at genome-wide

  Chengwei Wang; Yu Wang; Qi Pan; Shoukun Chen; Cuizhu Feng; Jiangbo Hai; Haifeng Li;
  http://dx.doi.org/10.1186/s12864-019-5494-7
  BMC GENOMICS - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Reconstruction of evolutionary trajectories of chromosomes unraveled independent genomic repatterning between Triticeae and Brachypodium

  Zhenyi Wang; Jinpeng Wang; Yuxin Pan; Tianyu Lei; Weina Ge; Li Wang; Lan Zhang; Yuxian Li; Kanglu Zhao; Tao Liu; Xiaoming Song; Jiaqi Zhang; Jigao Yu; Jingjing Hu; Xiyin Wang;
  http://dx.doi.org/10.1186/s12864-019-5566-8
  BMC GENOMICS - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 Brachypodium的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏