1. Dietary arginine requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  Mingchun Ren; Yingjie Liao; Jun Xie; Bo Liu; Qunlan Zhou; Xianping Ge; Honghong Cui; Liangkun Pan; Ruli Chen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.08.021
  AQUACULTURE - 被引用次数:17 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Dietary threonine requirement of juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala...

  Habte-Michael Habte-Tsion; Bo Liu; Mingchun Ren; Xianping Ge; Jun Xie; Qunlan Zhou; Linghong Miao; Liangkun Pan; Ruli Chen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.12.018
  AQUACULTURE - 被引用次数:5 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Optimum feeding frequency of juvenile blunt snout bream Megalobrama amblycephala

  Hong-Yan Tian; Ding-Dong Zhang; Xiang-Fei Li; Chun-Nuan Zhang; Yu Qian; Wen-Bin Liu;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.11.032
  AQUACULTURE - 被引用次数:1 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Dietary choline requirement for juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  G.-Z. Jiang; M. Wang; W.-B. Liu; G.-F. Li; Y. Qian;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12001
  被引用次数:0 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Dietary biotin requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  Y. Qian; X.-F. Li; C.-X. Sun; G.-Z. Jiang; W.-N. Xu; Y. Wang; W.-B. Liu;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12114
  被引用次数:0 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Dietary isoleucine requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  M. Ren; H.-M. Habte-Tsion; B. Liu; L. Miao; X. Ge; J. Xie; Q. Zhou;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12396
  被引用次数:0 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Dietary histidine requirement of juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala...

  O.-M. Wilson-Arop; H. Liang; X. Ge; M. Ren; H.-M. Habte-Tsion; K. Ji;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12651
  被引用次数:0 时间:2018 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Dietary valine requirement of juvenile blunt snout bream ( Megalobrama amblycephala Yih, 1955...

  M.-C. Ren; H.-M. Habte-Tsion; B. Liu; Q.-L. Zhou; J. Xie; X.-P. Ge; H.-L. Liang; Z.-X. Zhao;
  http://dx.doi.org/10.1111/jai.12911
  被引用次数:0 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Dietary phenylalanine requirement and tyrosine replacement value for phenylalanine of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  Mingchun Ren; Bo Liu; Habte-Michael Habte-Tsion; Xianping Ge; Jun Xie; Qunlan Zhou; Hualiang Liang; Zhenxin Zhao; Liangkun Pan;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.02.029
  AQUACULTURE - 被引用次数:1 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Threonine affects digestion capacity and hepatopancreatic gene expression of juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala...

  Habte-Michael Habte-Tsion; Mingchun Ren; Bo Liu; Jun Xie; Xianping Ge; Ruli Chen; Qunlan Zhou; Liangkun Pan;
  http://dx.doi.org/10.1017/s0007114515002196
  BRIT J NUTR - 被引用次数:0 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 juvenile blunt snout bream的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏